Walne Zebranie Członków Klubu : MKS "Karkonosze" Sporty Zimowe

Walne Zebranie Członków Klubu

30.04.2024

Jelenia Góra, 30.04.2024 r.

Z w o ł a n i e

Walnego Zebrania Sprawozdawczego Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Karkonosze” Sporty Zimowe Jelenia Góra na dzień 16 maja 2024 r.  /czwartek/.

Zawiadamiamy Członków Klubu o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego na dzień 16.05.2024 r. godz. 17:00, które odbędzie się  w Bursie Potok, ul. Sądowa 9

Walne Zebranie odbędzie się wg.  Przedstawionego poniżej porządku:

I termin: 16.05.2024 r. godz. 17:00

II termin 16.05.2024 r. godz. 17:10

Porządek obrad:

Część I

1.     Pokwitnie członków Walnego Zebrania Sprawozdawczego

2.     Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu w okresie sprawozdawczym,

3.     Sprawozdanie finansowe z rok 2023,

4.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2023,

5.     Przyjęcie  uchwał:

Uchwała Nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu,

Uchwała Nr 2 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

Uchwała Nr 3 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego,

6.     przedstawienie uwag i wniosków do sprawozdań.

7.     Podsumowanie Walnego Zebrania oraz przyjęcie  uchwał i wniosków.

 

8.     Zakończenie obrad.